Novinky a oznámenia

Názov GLOVIS SLOVAKIA na regionálnom stretnutí dodávateľov automobilového priemyslu
Dátum May 16, 2014
Príloha

Zástupcovia spoločnosti GLOVIS SLOVAKIA sa zúčastnili regionálneho stretnutia s dodávateľmi automobilového priemyslu z Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja, ktoré dňa 13. mája 2014 v školiacom stredisku Kia Motors Slovakia v Gbeľanoch zorganizoval Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR).

 

Na stretnutí sa prezentovali ukazovatele vývoja automobilového priemyslu v SR vo vnútroštátnom ako aj medzinárodnom kontexte.

 

 ZAP SR predstavili stratégiu, ciele a víziu zväzu vzhľadom na rozvoj dodávateľov prostredníctvom rozvoja vedy, výskumu a inovácii a transformáciu odborného vzdelávania v SR.

 

 

Snímky zo stretnutia.

 

Predchádzajúce GLOVIS SLOVAKIA na Job Expo 2014
Ďalej Projekt Glovis benchmark

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.