Dcérske spoločnosti

  • Názov spoločnosti : GLOVIS SLOVAKIA, s. r. o.
  • Adresa : P. O. Box 5, 013 01 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
  • Telefón : +421/41/515 71 17

Kontaktné informácie

  • C / C (Konsolidačné centrum) : Se Young HAN / + 421-41-515-7149 / se.han@glovis.net
  • TW (Montážna linka pneumatík a kolies) : Soo Hong LEE / +421-41-515-7133 / leesuhong12@glovis.net
  • VPC (Stredisko finalizácie a distribúcie vozidiel) : Chang Su LEE / +421-41-515-7132 / cslee@glovis.sk
  • 3PL (Logistika pre tretie strany) : Won Ik KIM / + 421-41-515-7157 / wikim@glovis.sk
  • Zodpovedná osoba podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a zákona NR SR 18/2018 o ochrane osobných údajov : Ing. Alois Švajda, ŠERF, s. r. o. / +421 908 768 827 / info@sigmapoint.sk

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.