Zameranie firmy

GLOVIS SLOVAKIA
poskytuje kompletné logistické služby hlavnému zákazníkovi, ktorým je spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS).
Zodpovedá za všetky vnútorné logistické procesy a dodávky hotových vozidiel po celej Európe.

1. PRÍJEM KONTAJNEROV S MATERIÁLOM
Kontajnery s dielcami vyrobenými v Južnej Kórei posiela GLOVIS Korea do prístavu Koper v Slovinsku. Odtiaľ sa prepravujú vlakmi alebo kamiónmi do Tepličky nad Váhom.

2. KONSOLIDAČNÉ STREDISKO – CC
Konsolidačné stredisko GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje príjem materiálu, vyloženie z kontajnerov, vybaľovanie, kontrolu kvality, skladovanie až po presné spracovanie dodávky dielcov na výrobnú linku KMS systémom Just In Time (JIT) a Just In Sequence (JIS).

 

3. KONTROLA KVALITY KD
Oddelenie kontroly kvality zodpovedá za to, že na montážnu linku KMS sa dostanú len kvalitné dielce.
GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje vstupnú kontrolu dielcov dovezených z Južnej Kórey, kontrolu správneho umiestnenia dielcov v regáloch, riešenie problémov s kvalitou a triedenie a opravu nekvalitných dielcov.

4. MONTÁŽNA LINKA PNEUMATÍK A KOLIES – T/W
GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje pre KMS okrem iného aj montáž hliníkových a oceľových kolies s pneumatikami. Táto linka bola postavená v rámci priamej investície spoločnosti GLOVIS.

5. STREDISKO FINALIZÁCIE A DISTRIBÚCIE VOZIDIEL – VPC
V rámci finalizácie a distribúcie vozidiel GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje presun vozidiel z linky na stredisko VPC, poslednú kontrolu, vybavenie vozidiel príslušenstvom, protikoróznu ochranu, skladovanie vozidiel na parkovisku a nakládka a preprava vozidiel.

6. LOGISTIKA PRE TRETIE SUBJEKTY – 3PL
GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje pre KMS logistiku dodávaných dielcov, ako aj podporu riadenia distribúcie hotových vozidiel.


Okrem toho GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje prepravu pre tretie subjekty (Hankook, Mobis, Hanil a i.), skladovanie (ZF Boge a i.), ako aj zabezpečovací sklad (pre Daewon, Webasto, Mando a i.).

7. RIADENIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
GLOVIS SLOVAKIA riadi a zabezpečuje celkový proces spracovania druhotných surovín (papier, plast), ktoré vznikajú pri výrobe v KMS, ako aj u dodávateľov automobilových súčiastok. Využíva pritom vlastné zariadenia (lisovacie, drviace). GLOVIS SLOVAKIA spracováva a prepravuje materiál určený na recykláciu.

8. ODDELENIE MANIPULAČNEJ TECHNIKY – MHE
GLOVIS SLOVAKIA poskytuje KMS väčšinu manipulačnej techniky (kontajnerové prekladače, vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, elektrické vozíky, ťahače) a s ňou súvisiacu údržbu.

9. ĎALŠIE SLUŽBY

Vozíky a palety
GLOVIS SLOVAKIA spravuje v KMS špeciálne vozíky určené na zavážanie materiálu na výrobnú linku a palety navrhnuté špeciálne na dodávky v rámci systémov JIS a JIT.

Dobíjanie batérií
GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje dobíjanie batérií pre všetky druhy manipulačnej techniky (kontajnerové prekladače, motorové vozíky a pod.).


 

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.