Výhody

Rýchle logistické riešenia


- Evidencia a členenie tovaru
- Správna evidencia a členenie jednotlivých súčastí patriacich do správy logistiky je prvým predpokladom správneho fungovania logistických tokov.

Vysoká kvalita služieb


- Spracovanie príjmu
- Spracovanie výdaja
- Správa skladu
- Použitie terminálov na snímanie čiarového kódu 

Efektívne logistické procesy


- JIS v spolupráci s JIT systémom zabezpečuje rozloženie komponentov v správnom poradí v závislosti od potreib výroby montážnej linky.
- Súčiastky a diely dorazia na výrobné linky priamo v čase, ako bolo naplánované vopred v produkčnom pláne.
- Spätná väzba z výrobnej linky sa používa ku koordinácii dopravných a logistických procesov.

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.