Štruktúra filozofie manažmentu

Podstatu firemnej filozofie Hyundai Motors Group predstavujú veľký modrý znak a pivot, ktoré spájajú minulosť, prítomnosť a budúcnosť spoločnosti ako dynamickej organizácie.

Hyundai Motors Group vytvorila novú firemnú filozofiu štruktúry, filozofie riadenia, víziu a hodnoty založené na filozofii a duchu, ktoré existovali v našej firme od jej založenia a snaží sa pokračovať vo svojeom úsilí aj v budúcnosti.

Filozofia riadenia
Je najzásadnejší dôvod existencie spoločnosti Hyundai Motors a je základom pre jej ďalšie pôsobenie.

Základné hodnoty
Hlavné zásady pre správanie zamestnancov a správne rozhodovanie, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu našej manažérskej filozofie a vízie.

Vízia
Je cieľom Hyundai Motors pre nasledujúce desaťročie, ktoré sa bude riadiť konkrétnymi podnikateľskými stratégiami a akčnými plánmi.

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.