“Vaša hodnota, väzby s partnermi“
Prostredníctvom časovo rozlíšených logistických a obchodných služieb s pridanou hodnotou, sme sa zaslúžili o dosiahnutie trvalo udržateľného rastu tým, že maximalizujeme efektivitu zákazníckeho hodnotového reťazca

 

Hodnotový reťazec
Maximalizovať efektivitu prevádzky u zákazníka v jeho hodnotovom reťazci a prispieť k realizácii globálnej konkurenčnej výhody diferencovanými logistickými a obchodnýcmi službami s pridanou hodnotou.
Partner
Zákaznícky orientovaná firma, dobre vyvážený rast vo vzťahu so zákazníkom

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.