Štandardy správania a rozhodovania, Hyundai Motors Group ako aj

Všetci zamestnanci sledujú 5 základných hodnôt pri svojom správaní a rozhodovaní v procese realizácie vízie budúcnosti založenej na 'úspechu DNA', ktorú Hyundai Motors Group má.

ZÁKAZNíK
Podporujeme na zákazníka orientovanú firemnú kultúru tým, že poskytujeme najlepšiu kvalitu a dokonalé služby so všetkými hodnotami zamerané na zákazníkov.

VÝZVA
Odmietame zaspať na vavrínoch, chytíme každú príležitosť pre väčšiu výzvu, a sme presvedčení, že dosiahneme naše ciele neochvejnou túžbou a geniálnym myslením.

SPOLUPRÁCA
Vytvárame synergie vďaka pocitu spolupatričnosti, prameniacej zo vzájomnej komunikácie a spolupráce v rámci spoločnosti a našimi obchodnými partnermi.

ĽUDIA
Veríme, že budúcnosť našej organizácie sa nachádza v srdci a schopnostiach jednotlivých členov, a och pomocou budú rozvíjať ich potenciál tým, že vytvorí firemnú kultúru, ktorá rešpektuje talent.

GLOBALITA
Rešpektujeme rozmanitosť kultúr a zvykov, ašpirujeme na najlepšie pozície na svete v tom čo robíme, a snažíme sa, aby sa naša spoločnosť stala rešpektovanou v globálnej podnikovej sfére.

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.