Manažment etiky

Čo je manažment etiky
                                                      

Pri vykonávaní obchodnej činnosti a činností, je "etika" najvyššou prioritou v Hyundai Glovis Slovakia.
Dodržiavanie etických štandardov znamená, že rozhodovanie spoločnosti nie je len na základe ekonomických princípov, ale aj na základe etických rozhodnutí vrátane transparentného účtovníctva, spravodlivých podmienok, daňového účtovníctva,  ochrana životného prostredia a to dodržiavaním štandardov spravodlivo a bezúhonne, prísnejšie než zákonné alebo vládne nariadenia.

Výhody manažmentu etiky v spoločnosti

Etický manažment má:
- pestovať silnú tímovú prácu a produktivitu
- podporovať rast a význam zamestnanca
- podporovať silný verejný obraz
- sústrediť najväčšiu pozornosť na „robiť veci správne“.

Zdieľajte tento príspevok cez SNS.

Keď kliknete na ikonu, presmeruje to na príslušnú prihlasovaciu stránku SNS.