ČO PONÚKAME

Zaujímavé finančné ohodnotenie

 • Polročné bonusy pri príležitosti letných a zimných dovoleniek
 • Výrobný bonus na kvartálnej báze
 • Špeciálny bonus za úspešný rok
 • Variabilná zložka mzdy podľa internej politiky

Bohatý sociálny program

 • Príspevky na stravovanie
 • Príspevky na športové a kultúrne podujatia
 • Vianočné kupóny
 • Príspevky pri pracovných jubileách a životných udalostiach
 • Podpora zamestnancov pri mimoriadnych životných situáciách

Iné zamestnanecké výhody

 • Zabezpečenie dopravy do zamestnania
 • Pružný pracovný čas pre administratívnych zamestnancov
 • Dovolenka nad rámec podľa odpracovaných rokov
 • Podpora vzdelávania