Glovis Slovakia

Váš logistický partner

Naše podnikanie

Interná logistika

Zabezpečujeme príjem a uskladenie dielov a materiálu pre nášho hlavného zákazníka Kia Motors Slovakia. Našou úlohou je zabezpečenie internej logistiky a teda doprava dielov potrebných pre výrobu vozidla priamo na výrobné linky "just in time" alebo "just in sequence".

Logistické služby pre externých partnerov (3PL)

Zabezpečujeme prepravu tovaru podľa požiadavky zákazníka z miesta odoslania do miesta určenia s využitím dopravných kapacít zakontraktovaných dopravných spoločností. Zameriavame sa na jednorazové alebo pravidelné prepravy v rámci celej Európy (medzinárodná cestná preprava), zabezpečujeme leteckú a lodnú medzinárodnú dopravu, colné služby a vystavenie dopravných dokladov.

Skladové služby pre externých zákazníkov

Zabezpečujeme skladovanie tovaru (krátkodobé/dlhodobé) hlavne v rámci žilinského regiónu ako aj zvyšku SR podľa požiadavky zákazníka. Skladové priestory a haly v rámci žilinského regiónu.

Odpadové hospodárstvo pre externých zákazníkov

Zabezpečujeme vývoz rôzneho druhu odpadu (kov, plast, papier, kartón, drevo,..) podľa požiadavky zákazníka s využitím kapacít externých spracovateľov. Jedná sa o jednorázové alebo pravidelné vývozy. V rámci služby poskytujeme váženie odpadu a prípravu súvisiacich dokladov, spracovanie odpadu a vypracovanie kvartálnych potvrdení o zhodnotení odpadu.